+90 537 268 54 14
MENÜ

Profesyonel Lisans

Avrupa Kurulu Onaylı Plastik Cerrahi, Kasım 2015

Profesyonel Üyelik

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Derneği-tam üye

Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği-tam üye

Acil El Bakımı ve Mikrocerrahi Derneği-tam üye

Yayınlar

1. Öreroğlu AR, Üsçetin İ, Egemen O, Öztürk MB, Asfuroğlu S, Tatlıdede HS Travmatik Bölgelerde Birlikte Var Olan Kutanöz Tüberöz ve Tendinöz Ksantomlar: Olgu Sunumu. European J Plastic Surgery, 2011, Online First, Mart 1

2. Öreroğlu AR, Özkaya Ö, Öztürk MB, Bingöl D, Akan M, Temporomandibular eklem hastalığında tek ponksiyonlu artrosentez için konsantrik iğneli kanül yöntemi: ucuz ve uygulanabilir bir teknik. J Oral Çene Cerrahisi 2011;69(9):2334-8

3. Egemen O, Özkaya O, Öztürk MB, Aksan T, Orman Ç, Akan M. Negatif basınçlı yara tedavisinin etkin kullanımı, kronik venöz ülserlerin tedavisinde hızlı yara yatağı hazırlığı ve tam greft alınmasını sağlar. Uluslararası Yara J. 2012;9(2):199-205

4. Öztürk MB, Aksan T, Üççetin İ, Akan İM. Yeni bir alternatif çene hareketi rehabilitasyon cihazı: Okbite. J Küçümseme Uygulaması. 2012; 13(3):1

5. Egemen O, Özkaya Ö, Öztürk MB, Sen E, Akan M, Sakız D, Aygit C The Biomechanical and Histological Effects Of Diabetes On Tendon Healing: Experimental Study in Rats. El ve Mikrocerrahi Dergisi 2012; 4(2):60-64

6. Öztürk MB, Gönüllü E, Öreroğlu AR, Üsçetin İ, Basat SO, Akan M Trifalangeal Thumb with Polydactyly: An Alternative Surgical Method. El ve Mikrocerrahi Dergisi, DOI:10.1007/s12593-012-0084-9 Kasım 2012(Önce Çevrimiçi)

7. Öztürk MB, Özkaya Ö, Karahangil M, Cekic Ö, Oreroğlu AR, Akan IM. Trikloroasetik asit peeling sonrası göz komplikasyonu: Bir olgu sunumu. Estetik Plastik Cerrahi 2013;37(1):56-9

8. Öztürk MB, Basat SO, Kayadibi T, Karahangil M, Akan IM. Atravmatik fleksör tendon alımı-basit bir yöntem. Ann Surg Innov Res.2013;16;7(1):11.

9. Öztürk MB, Akan A, Özkaya O, Egemen O, Oreroğlu AR, Kayadibi T, Akan Safenöz ven koruyucu yüzeysel inguinal diseksiyonda alt ekstremite melanomu M.J Cilt Kanseri. 2014;2014:652123.

10. Kutlu N, Barutca SA, Üsçetin İ, Öztürk MB, Askeroğlu U. Dev Kill Nevüs Tedavisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011;18(3):125-129

11. Öztürk MB, Egemen O, Özkaya Ö, Tatlıdede S. Dış Mekan Baş Lambası: Pratik ve Ucuz Bir Işık Kaynağı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011;19(3):153-154

12. Kayadibi T, Öztürk MB, Basat SO, Akan M. Cerrahi İşaretleme için Ucuz ve Etkili Bir Boya Formülü. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2012;20(2):45-46

13.Egemen O, Öztürk MB, Özkaya Ö, Üsçetin İ, Akan M. İleri Yaşlı Hastalarda Onkolojik Rezeksiyon Sonrası Burun ve Çevresinin Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2013;21(1):1-7

14. Özkaya Ö, Öztürk MB, Egemen O, Öreroğlu AR, Üsçetin İ, Tasasız K, Akan M. Venöz Tromboemboliyi Yeterince Tanıyor istiyorlar? Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların Venöz Tromboemboli Proflaksisine Yaklaşımı ve Proflakside Tercih Edilen Yöntemler: Anket Çalışması 2013;21(2):10-15

15. Öztürk MB, Akan A, Özkaya O, Egemen O, Oreroğlu AR, Kayadibi T, Akan M. Alt ekstremite melanomunda yüzeysel kasık diseksiyonunu koruyan safenöz ven. J Cilt Kanseri. 2014;2014:652123. doi: 10.1155/2014/652123. Epub 2014 Temmuz

16. Öztürk MB, Egemen O, Basat SO, Bozdağ E, Sakız D, Akan M.Sıçanlarda Tendon İyileşmesi Üzerine Sosyal Stres ve Antidepresan Fluoksetinin Etkilerinin Histolojik ve Biyomekanik Değerlendirilmesi. J El Mikrocerrahi. 2015 Aralık;7(2):294-9. doi: 10.1007/s12593-015-0204-4. Epub 2015 15 Ekim.

17. Lateral Eğik Parmak Ucu Defektlerinde Pulpa Rotasyon Flebi. Öztürk MB, Barutca SA, Aksan T, Atik B. Ann Plast Surg. 2016 Kasım;77(5):529-534.

18. Basat SO, Ceran F, Aksan T, Öztürk MB.Lateral Nazal Osteotomi Hatlarında Sarkoidoz Nodülleri. J Craniofac Cerrahı 2016 Eylül;27(6):e560-2

19. Purisa H, Öztürk MB, Kabakas F, Mersa B, Özçelik İB, Sezer İ. Distal Parmak Ucu Replantasyonları İçin İntramedüller Venöz Drenaj Sistemi. Ann Plastik Cerrahı. 2017 Ağu;79(2):166-173.

20. Öztürk MB, Barutca SA, Keskin ES, Atik B.Entübasyon Tüpü ile Parotis Kanalı Onarımı: Teknik Not. Ann Maxillofac Cerrahı. 2017 Ocak-Haziran;7(1):129-131. doi: 10.4103/ams.ams_166_16. PMID: 28713751

21. Öztürk MB Ertekin C, Uzuneyupoğlu O, Tezcan M. Marginal Mandibular Nerve'de Stylohyoid Muscle Transfer Palsya J Craniofac Surg. 2018 Kasım;29(8):e762-e764. doi: 10.1097/SCS.0000000000004739. PMID: 30028405

22. Kocaaslan C, Öztürk MB, Aldağ M, Bademci MS, Öztekin A, Aydın E. Minimal İnvaziv Liposuction Tekniği ile Arteriyovenöz Fistülün Ultrason Eşliğinde Yüzeyselleştirilmesi. Apher Kadranı. 2018 Ekim;22(5):555-556.

23. Muhammed Beşir Öztürk, Tolga Aksan, İsmail Bülent Özçelik, Cengiz Ertekin, Bahadir Akçakoyunlu, Sıdıka Şeyma Özkanlı, Mustafa Tezcan. Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Cihazı Kullanılarak Ekstrakorporeal Serbest Flep Perfüzyonu: Deneysel Bir Model Ann Plast Surg. 2019 Aralık;83(6):702-708. doi: 10.1097/SAP.0000000000002014.

24. Aksan T, Öztürk MB, Özçelik B. Kapalı yumuşak doku çekiç parmak yönetiminde hasta uyumsuzluğuna bağlı kötü sonuçları önlemek için tek bir K-teli. Arch Orthop Travma Cerrahı. 2021 Nis;141(4):693-698.

© Istanbul Safe Medical. Tüm hakları Saklıdır.

Randevu Oluştur

Başla BİZE MESAJ GÖNDER