+90 537 268 54 14
MENÜ

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

İSTANBUL SAFE MEDİCAL SAĞ. TİP. VE TİC. (“İstanbul Safe Medical”), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, İstanbul Safe Medical tarafından sağlık turizmi hizmetinin yürütülmesi amacıyla sağlanan hizmet, ürün veya ticari faaliyete bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, görsel veya elektronik medya, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri mecralar. Kişisel verileriniz ve özellikle sağlık verileriniz, İstanbul Safe Medical tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu maddede belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak işlenebilecektir:

• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız ve vize işlemleri için gerekli olabilecek kişisel verileriniz ve kimliğinizi tespit edebileceğimiz diğer kimlik bilgileriniz.

• İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, çağrı merkezi standartlarına uygun olarak tutulan sesli arama kayıtlarınız ve e-posta, Whatsapp yazışmaları ve görüşmeleri veya diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz anlamına geliyor.

• Muhasebe Bilgileri: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

• Sağlık turizmi hizmetinin yürütülmesi amacıyla elde edilecek veriler.

•Hastanelere iletilmek üzere İstanbul Safe Medical'e ilettiğiniz sağlık bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, tetkik sonuçlarınız, başvurduğunuz hastane/klinik bilgileriniz, tetkik verileriniz ve tanınız da dahil olmak üzere sağlığınız ve özel hayatınızla ilgili her türlü kişisel verileriniz.

• İstanbul Safe Medical online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret ettiğinizde veya gezindiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

• Kimlik doğrulama,

• Sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesi,

• Seyahat planlarınızı, rezervasyonlarınızı ve kiralamalarınızı yapmak,

• Konsolosluklara yapılacak vize başvurularının yapılabilmesi için,

• Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizi gerçekleştirmek,

• Hizmetlerimiz için faturalandırma,

• İlgili mevzuata uygun olarak Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edildiğinde bilgi paylaşımında bulunulması,

• Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,

• İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırılması,

• İşe alım ve işin devamı için gerekli faaliyetlerin sürdürülmesi,

• Anlaşmalı kurumlar nezdinde size sunulan hizmetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyet ve şikayetlerini yönetmek,

• Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet hakkında iletişim kurabilmek,

• Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart uygulamalarının yürütülmesi,

• Raporlama ve denetim,

• Sağlık turizmi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bu kapsamda analiz, müşteri ilişkileri yönetimi, raporlama ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılması, kampanya, promosyon ve duyurular ile pazarlama faaliyetleri ve benzeri kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmek.

Ayrıca 5682 Sayılı Pasaport Kanunu, 5115 Sayılı Kimlik Tespit Kanunu, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 1618 Sayılı Kanun çerçevesinde işlenebilecek Kişisel Verileriniz. ve diğer mevzuat, İstanbul Safe Medical'e gönderilecektir. Şirketin fiziksel arşivlerine ve/veya bilgi sistemlerine aktarılarak hem dijital hem de fiziksel ortamda koruma altında tutulabilir.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla İstanbul Safe Medical tarafından TÜRSAB, ilgili hastaneler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve alt birimleri, SGK tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, havayolları, oteller, Mahkemeler ve her türlü yargı mercileri, yetkili temsilcileriniz, Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik 3. şahıs gerçek kişiler/tüzel kişiler, avukatlar dahil danıştığımız üçüncü şahıslar , vergi ve mali müşavirler ve denetçiler, iş ortaklarımız ve yukarıda belirtilen amaçlarla sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi veya yürütülmesi amacıyla işbirliği içinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerle, acenteler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi makamlar dahil paylaşılabilir, yasal veya hizmetle ilgili fiili gereklilikler durumunda yurt dışına transfer edilebilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlarla ve İstanbul Safe Medikal'in faaliyeti kapsamındaki her türlü işin yasal çerçevede yürütülmesi ve bu kapsamda, İstanbul Safe Medical, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirir. Gerçekleştirilebilmesi için toplanır ve işlenir. Bu kişilerin verilerinizi toplamasının hukuki sebebi;

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

• 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Özel Hayatın Korunması Hakkında Yönetmelik,

• Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri,

• Seyahat Acentaları ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu,

• Seyahat Acenteleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri.Ayrıca Kanun'un 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere sağlık ve özel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amaçlarıyla gizli tutulabilecektir. sağlık hizmetleri ve finansmanı. Yükümlülük altındaki kişi veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel sağlık verilerine erişme ve talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde kişisel verilerin düzeltilmesi ve/veya silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Belirtilen bu haklardan bir veya birkaçını kullanmanız durumunda, ilgili bilgiler tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda açık ve anlaşılır bir şekilde tarafınıza iletilecektir.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve teknolojik imkanlar da dikkate alınarak olası risklere uygun düzeyde gerekli güvenlik önlemleri sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki talepleriniz,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Başvuru Formunu doldurarak şirketimize taleplerinizi iletebilirsiniz.

© Istanbul Safe Medical. Tüm hakları Saklıdır.

Randevu Oluştur

Başla BİZE MESAJ GÖNDER