+90 537 268 54 14
MENÜ

BAŞVURU FORMU (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA)

AÇIKLAMALAR

KVK Kanunu’nda veri sahibi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunulması 6698 Sayılı Veri (“KVK Kanunu”). hakkı verilmiştir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun doldurulup imzalanmasından, çıktı alınmasından sonra;

• Başvuru sahibinin kişisel başvurusu,

• Noter aracılığıyla,

• Başvuru Sahibi tarafından güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı e-posta adresi kullanılarak Şirket'in istanbulsafe@hs01.kep.tr veya info@istanbulsafemedical.com kayıtlı e-posta adresine göndererek,

• info@istanbulsafemedical.com adresine e-posta göndererektarafınızca daha önce Şirketimize bildirilmiş ve sistemimize kaydedilmiştir.

tarafımıza iletilebilir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişime geçebilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuru yöntemleri özelinde yazılı başvuruların tarafımıza nasıl ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.


Application Method

Application Address

Information to be Specified in the Application Submission

Application in Person (Applicant comes in person and applies with a document proving her identity)

Cevizli Mah. Zuhal Cad. No: 46/1 D: 67 Maltepe/ Istanbul

"Information Request Under the Law on Protection of Personal Data" should be written on the envelope.

Notary notice

Cevizli Mah. Zuhal Cad. No: 46/1 D: 67 Maltepe/ Istanbul

“Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” should be written in the notification envelope.

Secure electronic signature, by signing with Mobile Signature and/or Via Registered Electronic Mail (KEP)

istanbulsafe@hs01.kep.tr info@istanbulsafemedical.com

"Personal Data Protection Law Information Request" should be written in the subject line of the e-mail.


Your applications submitted to us will be answered within thirty days from the date your request reaches us, in accordance with the second paragraph of Article 13 of the KVK Law, depending on the nature of the request. Our answers will be delivered to you in writing or electronically in accordance with the provisions of Article 13 of the relevant KVK Law.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Download ISM KVKK Başvuru Formunu İndirin

© Istanbul Safe Medical. Tüm hakları Saklıdır.

Randevu Oluştur

Başla BİZE MESAJ GÖNDER